ایران یوتیوب

رامین میرزادگان کیست؟

همه ما خوب می دانیم که شرایط مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت این کشور با شرایطی که در ده یا بیست سال گذشته برقرار بوده است حسابی تفاوت کرده. قوانین اقامت در کانادا هر چند ماه یکبار تغییر می کنند و اگر بخواهیم در این باره صادق باشیم باید بگوییم که این قوانین هر …

رامین میرزادگان کیست؟ ادامه »